Dostawy bezpośrednie do konsumentów

Dostawy bezpośrednie do konsumentów

-

Transport artykułów z centrów logistycznych do ich miejsc przeznaczenia – czyli dostawy do konsumentów, z angielskiego nazywane zgrabnie last mile (ostatnią milą) łańcucha zaopatrzenia – odgrywają decydującą rolę w dzisiejszym świecie handlu elektronicznego.

Dynamiczny rozwój e-handlu pociągnął za sobą zmiany w ilościach i częstości tych „ostatnich dostaw”. Dotyczy to w szczególności obszarów miejskich i gęsto zaludnionych. Coraz liczniejsze dostawy do konsumentów na obszarach zabudowanych niosą też ze sobą, niestety, zwiększone korki i podwyższoną emisję dwutlenku węgla. Jednocześnie, owocny przebieg szczytu klimatycznego ONZ w Paryżu sprawił, że przepisy emisji dwutlenku węgla w samochodowych spalinach uległy na całym świecie zaostrzeniu – a to nieodwołalnie przekłada się na stopniowe rezygnowanie z wykorzystania paliw kopalnych. Wobec zobowiązań rządów państw zorientowanych na zerowe poziomy emisji, producenci wkładają wielki wysiłek w zaspokajanie rosnącego zapotrzebowania konsumentów na pojazdy środowiskowo zrównoważone –

a przedsiębiorstwa zajmujące się logistyką poszukują sposobów na przeciwdziałanie zmianom klimatu. W efekcie, kwestia elektryfikacji pojazdów zyskuje na wadze z punktu widzenia przewoźników, których dalsza pomyślna działalność uwarunkowana jest zrównoważeniem rozwoju pod kątem wpływu na środowisko naturalne.

Rozległą wiedzę z pierwszej ręki o takich trendach, jeśli chodzi o rynek lekkich pojazdów dostawczych (LCV, light commercial vehicles), posiada Thomas Johansson, wiceprezes Modul-System, zajmujący się sektorem zabudowy wnętrza vanów. W niniejszym artykule Thomas tłumaczy, dlaczego elektryfikacja pojazdów dostawczych „to w tym momencie trend, z którym naprawdę trzeba się liczyć. Prawdopodobnym jest, że vany elektryczne za jakiś czas zaczną przeważać na drogach. Równowaga będzie przesuwała się wolniej niż ma to miejsce w sektorze samochodów osobowych. Niemniej jednak sektor vanów elektrycznych, reagujący na ogół z kilkuletnim opóźnieniem, nieuchronnie przyjmie, prędzej czy później, ten sam kurs.”

 

 

Efekt Amazona

Handel elektroniczny pozostaje motorem rozwoju wielu przedsiębiorstw. Przez „efekt Amazona” rozumie się radykalną zmianę zwyczajów zakupowych i oczekiwań konsumentów, do jakiej doprowadziło powstanie nowego, konkurencyjnego środowiska e-handlu, w znacznej mierze za sprawą wiodącego internetowego detalisty pod postacią platformy Amazon.

Konsumenci oczekują coraz dogodniejszych opcji szybkiej, bezpłatnej dostawy, co z perspektywy innych przedsiębiorstw skutkuje presją na zapewnianie – i to całkiem dosłownie – zakupowego doświadczenia idealnego. Perfekcyjna dostawa odgrywa doniosłą rolę w świetle zadowolenia konsumenta, i znacząco przyczynia się do jego ewentualnego powrotu pod określony adres. Tak więc efekt Amazona w dużym stopniu odpowiada za gwałtowny wzrost liczby dostaw realizowanych bezpośrednio do konsumentów, oraz stymuluje przemiany w sektorze dowozu przesyłek kurierskich.

 

 

W ślad za lekkimi pojazdami dostawczymi

 

Wiele miast nosi się obecnie z zamiarem wprowadzenia całkowitego zakazu ruchu tranzytowego w centrum; niemile widziane są w szczególności pojazdy ciężarowe. Efektem tego jest gwałtowny wzrost sprzedaży lekkich pojazdów dostawczych – a zwłaszcza vanów elektrycznych. 

Vany elektryczne cieszą się rosnącą popularnością jako rozwiązanie na potrzeby „ostatnich dostaw”: znajdują coraz szersze zastosowanie na obszarach objętych surowymi ograniczeniami (albo nawet bezwzględnymi zakazami) emisji spalin. Oprócz tego, że zachwala się ich zerową emisję zanieczyszczeń i związany z tym nieograniczony dostęp do miejskich stref wolnych od spalin, stanowią one dla wielu organizacji doprawdy realną i opłacalną alternatywę.

Poza obniżonymi kosztami utrzymania i eksploatacji, w porównaniu z równoważnymi dieslami, do korzyści oferowanych przez vany elektryczne zalicza się oszczędności na podatkach i kosztach, wynikające z „zielonych” rządowych programów motywacyjnych.

Operatorem największej floty pojazdów elektrycznych w Niemczech jest Grupa Deutsche Post DHL. We współpracy z Fordem, wyprodukowany został przez Grupę model StreetScooter WORK XL. StreetScootery ani nie emitują dwutlenku węgla, ani też nie zanieczyszczają powietrza w wymiarze lokalnym. W ramach nader ambitnie zakrojonej kampanii GoGreen, Grupa planuje zastąpić całą swoją flotę pocztową i kurierską – w średnim okresie – pojazdami elektrycznymi zasilanymi prądem pozyskiwanym z odnawialnych źródeł energii.

Wiele spośród doręczanych każdego dnia przesyłek stanowią zakupy dokonywane w Amazonie – lecz do niedawna, pomimo wyraźnej dominacji jednego sprzedawcy, przesyłki te były dostarczane przez rozmaitych kurierów. W ostatnim czasie natomiast Amazon uruchomił program, w którego ramach kontrahenci mogą zakładać lokalne firmy dostawcze, doręczające paczki z wykorzystaniem nowej floty Amazona. Serwis Amazon oświadczył, że jego planem jest dopilnowanie w przyszłości zerowego śladu węglowego netto wszystkich dostaw; celem detalicznego giganta do roku 2030 jest zaś osiągnięcie węglowego zera netto w skali 50% wszystkich dostaw. Efektem tego przedsięwzięcia będzie zelektryfikowanie floty pojazdów Amazona; do tej pory, z myślą o użytku na terenie Niemiec, internetowy detalista zakupił 100 egzemplarzy elektrycznego modelu Mercedes-Benz Sprinter.

 

 Image: DPDHL

 

Sektor zabudowy wnętrza prognozuje trendy przyszłości

Organizacje traktujące priorytetowo kwestie zrównoważenia rozwoju są pierwszymi, które włączają się w motoryzacyjną rewolucję w miarę spadku cen vanów elektrycznych – stąd faworyzowanie takich pojazdów przez wielu operatorów flot.

Na przykład globalne przedsiębiorstwo logistyczne DPD zostało partnerem Renault w rozwoju niedawno ujawnionej, elektryczno-autonomicznej koncepcji LCV na potrzeby dostaw miejskich. Zaprojektowany do jazdy po centrach miast model EZ-PRO – bo o nim mowa – składa się z kierowanego przez człowieka członu głównego, z którym powiązane mogą być w praktyce maksymalnie cztery towarowe platformy. Firma DPD, dostarczająca każdego dnia 4,8 miliona przesyłek na całym świecie, wniosła do współpracy z Renault rozpoznanie realistycznych scenariuszy użytkowania, i będzie w dalszym ciągu wpływać na budowę i wykorzystanie EZ-PRO.

 

Zabudowa wnętrza vanów elektrycznych

Prężnie rozwijającym się obszarem działalności Modul-System jest gama vanów dostawczych Modul-Express. Wyprzedzając konkurencję, Modul-System jeszcze na etapie zakładu produkcyjnego instaluje w nich rozwiązania regałowe, podłogowe i działowe charakteryzujące się niewielką masą – dla zachowania ładowności pojazdu. Akcesoria te są lekkie dzięki użyciu stali o ultrawysokiej wytrzymałości. Aktualna oferta Modul-System – obejmująca z jednej strony lekkie ścianki działowe i fotele składane, a z drugiej podłogi oraz półki – już teraz zaspokaja wiele potrzeb związanych z vanami elektrycznymi.

Oczywiście, z elektryfikacją vanów wiążą się pewne szczególne wymagania. Ponieważ masa pojazdu elektrycznego wpływa na jego zasięg, użyte w konstrukcji materiały muszą być – znów – możliwie jak najlżejsze. Pojazdy elektryczne są z zasady cięższe od równoważnych vanów spalinowych, co przekłada się – znów – na zmniejszenie zasięgu, a także ładowności. To czyni lekkie wyposażenie, instalowane przez Modul-System fabrycznie, tym istotniejszym.

 

 

W vanach elektrycznych nie jest możliwe wiercenie bezpośrednio w podłodze – ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia okablowania lub akumulatorów pojazdu. Za sprawą rozwiązania Modul-Floor, mocowania rozmieszcza się przy pomocy aluminiowej podłogi z szynami, i wyposażenie mocuje się do dodatkowych szyn. Niewykluczone, że w przyszłości również boki pojazdu nie będą nadawały się do rozwiercania. Mając to na uwadze, Modul-System już teraz przytwierdza szyny do boków pojazdu elektrycznego za pomocą kleju, umożliwiając tak rozmieszczanie mocowań w sposób niezawodny i bezpieczny.

Thomas Johansson nie postrzega zabudowy wnętrza pojazdów elektrycznych w kategoriach marketingowego ciężaru. W istocie, ten aspekt jawi mu się wręcz przeciwnie. To bowiem ważne, wobec trendów obserwowanych w sektorze lekkich pojazdów dostawczych, żeby rozumować i reagować z pewnym wyprzedzeniem. „A wyposażenie pojazdu w wysokiej jakości zabudowę tylko podnosi jego potencjalną cenę odsprzedaży.”

 

MODUL-EXPRESS

Strona korzysta z plików cookie.  Więcej informacji tutaj

ZAAKCEPTOWAĆ